Naše projekty

Díky podpoře Moravskoslezského kraje bude v roce 2023 realizován projekt Vaříme v Krnově. Nakoupíme nové stroje, díky nímž dojde k rozšíření kapacity výrobny, upevnění pracovních míst a tím i stabilizaci firmy.


Díky podpoře Moravskoslezského kraje jsme dostali v roce 2022 příležitost rozběhnout v PEČEME TADY Ostrava nový výrobní program spojený s výrobou vlastní čokolády a čokoládových pralinek. Kromě potřebného vybavení jsme mohli proškolit několik zaměstnanců výrobny a také nové zaměstnance přijmout.

Děkujeme!